CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kilometer i timmen

Här visas hur mycket en kilometer i timmen är i meter per sekund, miles per hour, knop, ljudhastigheter och ljushastigheter

1Kilometer i timmen
0,2777778Meter per sekund
0,6213712Miles per hour
0,5399568Knop
0,0008093758Ljudhastigheter
9,265669E-10Ljushastigheter

I Fart-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.