CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

År

Här visas hur mycket ett år är i sekunder, minuter, timmar, dygn, veckor och månader

1År
31536000Sekunder
525600Minuter
8760Timmar
365Dygn
52,14286Veckor
12Månader

I Tid-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.