CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Andragradslösare

Ger lösningarna x₁ och x₂ till andragradsekvationen Ax² + Bx + C = 0

A =
B =
C =
x1 =
x2 =

Hur man använder andragradslösaren

För att lösa andragradsekvationer med denna miniräknare måste du först identifiera värdena A, B och C i din ekvation. Nedan följer några exempel på andragradsekvationer och hur man plockar ut A, B och C ur dem.

3x² − 4x + 2 = 0 ⇒ 3x² + -4x + 2 = 0 ⇒ A = 3, B = -4, C = 2
B-värdet blir negativt eftersom man i ABC-ekvationen adderar de tre termerna.
x² − x = 1 ⇒ 1x² + -1x + -1 = 0 ⇒ A = 1, B = -1, C = -1
Båda sidor av ekvationen har subtraherats med 1 eftersom uttrycket ska vara lika med 0.
2x² + 6x = 0 ⇒ 2x² + 6x + 0 = 0 ⇒ A = 2, B = 6, C = 0
När konstant-termen saknas som i detta fall så kan man vara säker på att en av lösningarna är 0, eftersom ekvationen då kan skrivas om till (Ax + B)x. Mer information om detta finns att läsa här (på engelska): http://en.wikipedia.org/wiki/Zero-product_property.