CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Volym-konverterare

Omvandla mellan de vanligaste volym-enheterna

ml
mm³
cm³
krm
tsk
cl
msk
dl
dm³
l
Fat:
bbl

Hur man använder denna volym-konverterare

Skriv in värdet i den volymenhet du vill konvertera från. Exempelvis, om du vill se vad 3 matskedar är i de andra enheterna, skriv 3 i matskedar-fältet. Du kan även skriva in matematiska uttryck i rutorna, t.ex. 1 + 2 matskedar.

Att kunna omvandla mellan volymenheter såsom teskedar, matskedar och deciliter är användbart t.ex. när man ska följa recept. Vi har även inkluderat enheterna Koppar (Cups) och Pints så att man ska kunna följa engelskspråkiga recept.

Tabellen nedan visar de olika enheterna

EnhetVolym i milliliter
1 kubikmillimeter (mm³)0,001 ml
1 kubikcentimeter (cm³)1 ml
1 kryddmått (krm)1 ml
1 tesked (tsk)5 ml
1 centiliter (cl)10 ml
1 matsked (msk)15 ml
1 kubiktum16,387064 ml
1 deciliter (dl)100 ml
1 kopp250 ml *
1 pint568,26 ml **
1 kubikdecimeter (dm³)1 000 ml
1 liter (l)1 000 ml
1 gallon3 785,4118 ml ***
1 fat (bbl)158 987,3 ml ****
1 kubikmeter (m³)1 000 000 ml

* Kopp (eng. cup) är ett vanligt mått i recept på engelska. Den exakta storleken är olika i olika länder, och på den här sidan använder vi "metrisk kopp" som används i Australien, Nya Zeeland, Sydafrika och Kanada. Läs mer här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kopp_(volym)

** Storleken på en pint varierar mellan Storbritannien och USA. På den här sidan används brittisk pint, som ofta är enheten på ett glas öl eller cider på brittiska pubar. Läs mer här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Pint

*** Gallon varierar mellan Storbritannien och USA. Här används amerikansk "wet gallon". Gallon används ofta i samband med tankning av bilen, och bränsleeffektivitet, dvs "miles per gallon". Läs mer här: https://sv.wikipedia.org/wiki/Gallon

**** Storleken på ett fat (eng. barrel) varier mellan olika länder. Här används s.k. "oil barrel" som motsvarar 42 "US wet gallons" och är standardenheten för oljepriset. Läs mer här: https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel_(unit)