CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Area-konverterare

Omvandla mellan de vanligaste volym-enheterna

mm²
cm²
in²
dm²
ft²
Ar:
a
ac
ha
km²
mi²

Hur man använder denna area-konverterare

Skriv in värdet i den areaenhet du vill konvertera från. Exempelvis, om du vill se vad 15 hektar är i de andra enheterna, skriv 15 i hektar-fältet. Du kan även skriva in matematiska uttryck i rutorna, t.ex. 3 + 12 hektar.

Tabellen nedan visar de olika enheterna

EnhetArea i kvadratmeter
1 kvadratmillimeter (mm²)0,000001 m²
1 kvadratcentimeter (cm²)0,0001 m²
1 kvadrattum (in²)0,00064516 m²
1 kvadratdecimeter (dm²)0,01 m²
1 kvadratfot (ft²)0,09290304 m²
1 ar (a)100 m²
1 acre (ac)4 046,85642 m²
1 hektar (ha)10 000 m²
1 kvadratkilometer (km²)1 000 000 m²
1 square mile (mi²)2 589 988,11 m²