CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Fart-konverterare

Omvandla mellan de vanligaste fart-enheterna

m/s
km/h
mph
kn
mach
c

Hur man använder denna fart-konverterare

Skriv in värdet i den volymenhet du vill konvertera från. Exempelvis, om du vill se vad 50 kilometer i timmen är i de andra enheterna, skriv 50 i "kilometer i timmen"-fältet. Du kan även skriva in matematiska uttryck i rutorna, t.ex. 10 + 40 kilometer i timmen.

Att kunna omvandla mellan volymenheter såsom meter per sekund, kilometer i timmen och miles per hour är användbart t.ex. vid fysikberäkningar och när man kör bil i ett land med andra hastighetsskyltar.

Tabellen nedan visar de olika enheterna

EnhetFart i meter per sekund
1 kilometer i timmen (km/h)0,2777778 m/s
1 mile per hour (mph)0,44704 m/s
1 knop (kn)0,5144444 m/s
1 ljudhastighet (mach)343,2 m/s *
1 ljushastighet (c)299 792 458 m/s **

* Ljudhastigheten i torr luft vid temperaturen 20°C

** Ljushastigheten i vakuum

Var är skillnaden mellan fart och hastighet?

Till vardags används ofta fart och hastighet som synonymer men inom fysiken är fart (eng: speed) en skalär och hastighet (eng: velocity) en vektor. Det innebär att hastigheten har en riktning, dvs 90 km/h norrut är inte samma hastighet som 90 km/h söderut. Däremot är 90 km/h norrut och 90 km/h söderut precis samma fart. Rätt ska vara rätt!