CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Temperatur-konverterare

Omvandla mellan Celsius, Fahrenheit och Kelvin

Celsius:
°C
Fahrenheit:
°F
Kelvin:
K

Hur man använder denna temperatur-konverterare

Skriv in det du vill konvertera från. Exempelvis, om du vet att något är 28 grader Celsius, skriv in 28 i Celsius-fältet. Då kommer omvandlingarna omedelbart visas i de två andra fälten (i detta fall 301.15 K och 82.4 °F).

Alla fälten är miniräknare i sig, vilket innebär att du kan mata in till exempel 250+2*27 Kelvin och det kommer att tolkas som 304 Kelvin.

Om enheterna:
Kelvin - namngiven efter William Thomson, 1st Baron Kelvin (1824-1907). Den är definierad så att 0 K är den absoluta nollpunkten, och därför kan ingenting i naturen någonsin ha en temperatur som är lägre än 0 K. Kelvin används sällan till vardags, men den används ofta inom naturvetenskapen, och är SI-enheten för temperatur.
Celsius - har fått sitt namn av Anders Celsius (1701-1744). Den definieras så att 0°C är vattnets frys-/smältpunkt vid standardtryck, och att 100°C är vattnets kokpunkt. Celsius är numera den vanligaste temperaturskalan.
Fahrenheit - efter Daniel Gabriel Fahrenheit (1686–1736). I Fahrenheit-skalan så kokar vatten vid 212 grader och 100 grader motsvarar ungefär den normala kroppstemperturen för en människa. Idag används Fahrenheit framförallt i USA.