CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kub-konverterare

Omvandla mellan sida, kvadratens diagonal, kvadratens omkrets, kvadratens area, kubens diagonal, kubens begränsningsarea och kubens volym

Sida:
Kvadratens diagonal:
Kvadratens omkrets:
Kvadratens area:
Kubens diagonal:
Kubens begränsningsarea:
Kubens volym:

Hur man använder kub-miniräknaren

Genom att mata in ett värde i något av fälten får du ut värdet på alla andra fält. Detta är möjligt eftersom en kubs samtliga sidor är lika långa.

Sida

Kubens sida är sträckan på var och en av dess kanter. Alla sidor är lika långa i en kub.

Kvadratens diagonal

Formel: sida × √2. Kvadratens diagonal är sträckan från hörn till hörn på var och en av kubens väggar, som alla är kvadrater.

Kvadratens omkrets

Formel: 4 × sida. Kvadratens omkrets är sträckan runtom en vägg i kuben.

Kvadratens area

Formel: sida². Kvadratens area är arean på var och en av väggarna i kuben.

Kubens diagonal (rymddiagonal)

Formel: sida × √3. Kubens diagonal, ofta kallad rymddiagonalen, är sträckan mellan två motsatta hörn i kuben. Alltså en linje som går tvärs igenom kuben.

Kubens begränsningsarea

Formel: 6 × sida². Kubens begränsningsarea är summan av alla väggars area, alltså sex gånger större än kvadratens area eftersom kuben har sex väggar. Begränsningsarean betyder i praktiken hur mycket material man behöver för att bygga ihop en ihålig kub.

Kubens volym

Formel: sida³. Kubens volym är de tre sidorna gånger varandra, sida × sida × sida, och eftersom de alltid är lika långa blir det sidan upphöjt till tre. Här kan du omvandla mellan olika volymenheter