CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Ideal gaslagen-kalkylator

Räkna ut tryck, volym, mängd eller temperatur via pV = nRT

Tryck:
Pa
Beräkna tryck
Volym:
Beräkna volym
Mängd:
mol
Beräkna mängd
Temperatur:
Beräkna temperatur

Hur man använder ideala gaslagen-räknaren

Det första man ska göra är att bestämma sig för vilken variabel man vill räkna ut. Skriv sedan in den data du har i de tre övriga indata-fälten.

Till exempel, säg att du vill beräkna volymen när du har följande data: tryck = 101325 Pa (atmosfäriskt tryck), substansmängd = 3 mol och temperatur = 773 K (500 °C). Välj då först "Beräkna volym" till höger. Lägg sedan in den data du har, och var noga med att använda de enheter som står angivna (SI-enheter). Om du gjort detta korrekt så ska svaret bli: Volym, V = 0.1902912 m3.

Varje indatafält kan även beräkna uttryck. Vi tittar återigen på föregående exempel, men antar att vi istället vill räkna ut trycket på gasen om volymen skulle fördubblas. Välj då först "Beräkna tryck" och skriv sedan *2 efter 0.1902912 i volym-fältet. Detta kommer att ge svaret 50662.5 Pa som om du hade matat in 0.3805824 i volym-fältet.

För mer information (på engelska) om kemi och grundämnen, besök gärna även vår sajt chemicalelements.info.