CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kvadratcentimeter

Här visas hur mycket en kvadratcentimeter är i kvadratmillimeter, kvadrattum, kvadratdecimeter, kvadratfot, kvadratmeter, ar, acres, hektar, kvadratkilometer och square miles

1Kvadratcentimeter
100Kvadratmillimeter
0,1550003Kvadrattum
0,01Kvadratdecimeter
0,001076391Kvadratfot
0,0001Kvadratmeter
1,0E-6Ar
2,471054E-8Acres
1,0E-8Hektar
1,0E-10Kvadratkilometer
3,861022E-11Square miles

I Area-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.