CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kvadratdecimeter

Här visas hur mycket ett kvadratdecimeter är i kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadrattum, kvadratfot, kvadratmeter, ar, acres, hektar, kvadratkilometer och square miles

1Kvadratdecimeter
10000Kvadratmillimeter
100Kvadratcentimeter
15,50003Kvadrattum
0,1076391Kvadratfot
0,01Kvadratmeter
0,0001Ar
2,471054E-6Acres
1,0E-6Hektar
1,0E-8Kvadratkilometer
3,861022E-9Square miles

I Area-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.