CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kvadratkilometer

Här visas hur mycket en kvadratkilometer är i kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadrattum, kvadratdecimeter, kvadratfot, kvadratmeter, ar, acres, hektar och square miles

1Kvadratkilometer
1,0E+12Kvadratmillimeter
10000000000Kvadratcentimeter
1550003000Kvadrattum
100000000Kvadratdecimeter
10763910Kvadratfot
1000000Kvadratmeter
10000Ar
247,1054Acres
100Hektar
0,3861022Square miles

I Area-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.