CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kvadratmeter

Här visas hur mycket en kvadratmeter är i kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadrattum, kvadratdecimeter, kvadratfot, ar, acres, hektar, kvadratkilometer och square miles

1Kvadratmeter
1000000Kvadratmillimeter
10000Kvadratcentimeter
1550,003Kvadrattum
100Kvadratdecimeter
10,76391Kvadratfot
0,01Ar
0,0002471054Acres
0,0001Hektar
1,0E-6Kvadratkilometer
3,861022E-7Square miles

I Area-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.