CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kvadrattum

Här visas hur mycket en kvadrattum är i kvadratmillimeter, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter, kvadratfot, kvadratmeter, ar, acres, hektar, kvadratkilometer och square miles

1Kvadrattum
645,16Kvadratmillimeter
6,4516Kvadratcentimeter
0,064516Kvadratdecimeter
0,006944444Kvadratfot
0,00064516Kvadratmeter
6,4516E-6Ar
1,594225E-7Acres
6,4516E-8Hektar
6,4516E-10Kvadratkilometer
2,490977E-10Square miles

I Area-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.