CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Timmar

Här visas hur mycket en timme är i sekunder, minuter, dygn, veckor, månader och år

1Timme
3600Sekunder
60Minuter
0,04166667Dygn
0,005952381Veckor
0,001369863Månader
0,0001141553År

I Tid-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.