CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kubikdecimeter

Här visas hur mycket en kubikdecimeter är i milliliter, kubikmillimeter, kubikcentimeter, kryddmått, teskedar, centiliter, matskedar, kubiktum, deciliter, koppar, pints, liter, gallon, fat och kubikmeter

1Kubikdecimeter
1000Milliliter
1000000Kubikmillimeter
1000Kubikcentimeter
1000Kryddmått
200Teskedar
100Centiliter
66,66667Matskedar
61,02374Kubiktum
10Deciliter
4Koppar
1,759758Pints
1Liter
0,2641721Gallon
0,006289811Fat
0,001Kubikmeter

I Volym-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.