CalcBuddy
Appar
Onlinekalkylatorn.se
Mattespel.nu
Matteprov.nu
Fraktaler.se

Kubiktum

Här visas hur mycket en kubiktum är i milliliter, kubikmillimeter, kubikcentimeter, kryddmått, teskedar, centiliter, matskedar, deciliter, koppar, pints, kubikdecimeter, liter, gallon, fat och kubikmeter

1Kubiktum
16,38706Milliliter
16387,06Kubikmillimeter
16,38706Kubikcentimeter
16,38706Kryddmått
3,277413Teskedar
1,638706Centiliter
1,092471Matskedar
0,1638706Deciliter
0,06554826Koppar
0,02883726Pints
0,01638706Kubikdecimeter
0,01638706Liter
0,004329004Gallon
0,0001030715Fat
1,638706E-5Kubikmeter

I Volym-konverteraren kan du enkelt omvandla mellan alla dessa enheter.